NOTAT

Opfølgning på 'Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen'

EVA har belyst udviklingen i studenternes fagniveauer, i optaget på de videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser - og udviklingen i brugen af gymnasiale suppleringskurser på det naturvidenskabelige område. 

Udgivelsesår: 2014
Opdragsgiver: EVA
Download