Rapport

Praktikvirksomheders erfaringer med tekniske eux-elever

I denne rapport præsenterer EVA en undersøgelse af praktikvirksomheders kendskab til og oplevelse af elever fra erhvervsuddannelser med teknisk eux. Få indblik i, hvordan praktikvirksomheder vurderer de tekniske eux-elevers kompetencer, og hvilke fordele og ulemper de ser ved eux-uddannelserne. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-523-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse