Vidensnotat

Undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelse

Få her en række væsentlige pointer fra litteraturen om undervisningsdifferentiering i erhvervsuddannelserne.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-061-4
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download