Vidensnotat

Undervisningsdifferentiering i gymnasiet

Få her de væsentligste pointer fra litteraturen om undervisningsdifferentiering i gymnasiet.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-063-8
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download