PLAKAT

Differentieret undervisning møder elevernes forskellige faglige forudsætninger og motivation for at lære

Få her pointerne fra vidensnotatet Undervisningsdifferentiering i gymnasiet som plakat.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download