RAPPORT

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne - fire cases

De danske erhvervsuddannelser skal imødekomme mange forskellige elevers behov. Undervisningen skal tilrettelægges, så alle elever får lige muligheder for at få et optimalt udbytte af undervisningen. EVA har undersøgt, hvordan lærere på fire erhvervsskoler differentierer undervisningen. 

 

Udgivelsesår: 2014
ISBN: 978-87-7958-789-2
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete