Rapport

Fastholdelse af studerende på videregående uddannelser

Kontakt

Andreas Pihl Kjærsgård

Konsulent
+45 2299 4798

I oversigten har EVA set på forskningen om, hvilke indsatser der er effektive i forhold til at forebygge frafaldet.

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7182-179-6
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download