Rapport

Fastholdelse af studerende på videregående uddannelser

I oversigten har EVA set på forskningen om, hvilke indsatser der er effektive i forhold til at forebygge frafaldet.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-179-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download