pressemeddelelse

Videregående uddannelser mangler viden om, hvordan de undgår frafald hos de studerende

24/10 2018

Forskningen i frafald på videregående uddannelser forsømmer at svare på, hvordan uddannelserne kan sætte ind og fastholde de studerende, der falder fra, viser oversigt fra EVA.

Der forskes langt mere i, hvilke typer af studerende der typisk falder fra, end hvad man kan gøre for at forebygge disse studerendes frafald. Det viser en ny oversigt, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), står bag.

I oversigten har EVA gennemgået 4581 forskningsartikler om frafald, men har fundet frem til, at kun meget få af dem – 27 forskningsartikler – beskæftiger sig med at evaluere effekten af forskellige indsatser, der sættes i søen for at forhindre studerendes frafald.

Det er problematisk, at effekten af indsatser mod frafald er så underbelyst et område, fordi op mod 30 % af de studerende i dag falder fra den videregående uddannelse, de er startet på, påpeger konsulent Andreas Pihl Kjærsgård, som står bag undersøgelsen.

”At få nedbragt frafaldet er virkelig i fokus på de videregående uddannelser for tiden. Et højt frafald tærer både på uddannelsernes og samfundets ressourcer, forringer studiemiljøet og kan være et stort nederlag for de unge, så naturligvis er mange uddannelser optagede af, hvordan de kan dæmme op for det. I den optik er det særligt ærgerligt, at der findes så lidt viden om, hvad der giver bedst mening for uddannelserne at gøre for at holde på de studerende,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

EVA-råd: Gå mere strategisk til værks

Når forskningen forsømmer at afdække, hvilke indsatser der rent faktisk virker, så forringer det vidensgrundlaget for uddannelsesinstitutionernes arbejde med at nedbringe frafaldet.

Dermed peger oversigten på, at der er behov for at skaffe sig mere generel og bedre viden om, hvilke typer af indsatser der kan nedbringe frafaldet. Og det kunne godt være uddannelsesinstitutionerne selv, der arbejder med det, siger Andreas Pihl Kjærsgård:

”Flere af uddannelsesinstitutioner har selv dygtige forskere, som kunne samarbejde om grundige afprøvninger og effektmålinger på et område, som interesserer de mange. Hermed kan vi arbejde mere målrettet med at skaffe ny og velfunderet viden om, hvad der virker, som kan deles på tværs af uddannelsesinstitutioner, så vi sammen kan knække koden i forhold til det frafald, som vi bruger så mange ressourcer på,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Læs mere

I udgivelsen ’Fastholdelse af studerende på videregående uddannelser' kan videregående uddannelser læse om andre videregående uddannelsers erfaringer med indsatser, der har til formål at få flere studerende til at gennemføre uddannelsen.

EVA arbejder også selv i retning af mere solid viden om årsager til frafald med et flerårigt forløbsstudie af frafald på de videregående uddannelser, som på sigt giver inspiration til, hvordan man kan designe interventioner.

Sådan har vi gjort:

Vidensopsamlingen bygger på en screening af 4581 forskningsartikler, der handler om frafald på videregående uddannelser. Blandt disse har EVA identificeret de artikler, der beskæftiger sig med indsatser til at forebygge frafald på videregående uddannelser. Det gjorde 27 af de 4581 artikler.