RAPPORT

Forsvarets linjeofficersuddannelser

Evalueringen omfatter forsvarets linjeofficersuddannelser ved: Flyvevåbnets Officersskole, Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Forsvarsakademiet

Udgivelsesår: 2003
ISBN: 87-7958-097-1
Download