Notat

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på professionshøjskolerne

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

I dette notat undersøges sammenhængen mellem gymnasiale karakterer og studerendes frafald samt efterfølgende ledighed for professionsbacheloruddannelser. Formålet med analyserne er at belyse, i hvilken grad det gymnasiale karaktergennemsnit udgør et relevant optagelseskriterium på professionsbacheloruddannelser. Tilsvarende notater er udarbejdet for erhvervsakademiuddannelser og universitetsuddannelser.

Udgivelsesår:2018
ISBN:(www) 978-87-7182-216-8
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Hent notatet