SLIDES

PowerPoint-præsentation fra EVA's webinar om peerfeedback

Slides fra EVA's webinar om peerfeedback på videregående uddannelser, der blev holdt den 18. juni 2021. Slides er udarbejdet af EVA's konsulenter Sofie Agnete Bislev og Dorte Boesby Dahl og opridser i korte træk hovedpointerne fra EVA's vidensnotat om Peerfeedback på videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Anden information: Al information i disse slides kan også læses i EVA's vidensnotat om peerfeedback.
Hent udgivelse