SPECIALEAFHANDLING

Social skævhed i frafaldssandsynligheden på universitetet

Specialet undersøger den sociale skævhed i forhold til frafald på danske universiteter ved at se på sammenhængen mellem forældres uddannelsesniveau og studerendes frafald inden for de første to år på universitetet. I specialet indgår data fra studerende i 2016 0g 2017.  

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Københavns Universitet
Anden information: Specialet er skrevet af cand. polit. Anne Kristine Tiedemann Skovbon, som var tilknyttet EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) som specialestuderende i efteråret 2020.
Hent specialet