Projekt

Studierelaterede følelser på videregående uddannelser

Ekspert

Mathias Tolstrup Wester

Administrationschef
+45 35 25 56 75

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ønsker at bidrage med viden om de studerendes trivsel.  Med denne undersøgelse supplerer vi debatten om trivsel på de videregående uddannelser med en udvidet forståelse af de studerendes følelser i relation til deres studieliv.