RAPPORT

Uddannelsesevaluering på Rytmisk Musikkonservatorium

EVA har udviklet et koncept til løbende at undersøge, hvordan de studerende oplever, at undervisningen opfylder målsætningerne i Rytmisk Musikkonservatoriums nye studieordninger, der blev indført august 2004.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-300-8
Opdragsgiver: Rytmisk Musikkonservatorium (RMC)
Download