Projekt

Anvendelsesorienteret undervisning

Ekspert

Stine Ny Jensen

Seniorkonsulent
+45 35 25 46 45

Anvendelsesorienteret undervisning har fokus på at skabe grundlag for, at kursisterne kan se, hvor og hvordan det lærte kan anvendes i forskellige, relevante kontekster. Fordi det motive­rer mange voksne, at den undervisning de møder, er meningsfuld og anvendelig. På denne side har vi samlet viden, der kan understøtte og inspirere undervisere, ledere, mv. i arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning.