Hæfte

Litteraturstudie: Kvalitet i digitale læringsforløb

I dette hæfte skaber vi overblik over, hvad der ifølge udvalgt forskningslitteratur kendetegner kvalitet i digitale læringsforløb. I litteraturstudiet har vi haft fokus på at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for den pædagogiske og didaktiske kvalitet af digitale læringsforløb på voksen- og efteruddannelsesområdet. 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: www: 978-87-7182-324-0
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent udgivelse