Projekt

Voksne på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Projektleder

Michael Andersen

Chefkonsulent
+45 50 54 44 85

Hvilken betydning har erhvervsuddannelsesreformen i 2015 haft for voksnes tilgang til og gennemførelse af grundforløbet på erhvervsuddannelserne, og har elevprofilen blandt de voksne elever ændret sig? Det har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøgt i et notat om voksne på erhvervsuddannelsernes grundforløb.