Notat

Voksne på erhvervsuddannelsernes grundforløb

I dette notat ser vi nærmere på udviklingen i tilgang, gennemførelse og elevprofil blandt voksne elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb siden erhvervsuddannelsesreformen blev indført i 2015.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-318-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent udgivelse