EVA TEMA #25

EVA TEMA om pædagogisk relationskompetence

Projektleder

Laura Detlefsen

Seniorkonsulent
+45 35 25 02 36

Relationsarbejde er en grundpille i den pædagogiske praksis – i rutinesituationer, i aktiviteter og i legen på legepladsen. Men hvordan kan I som pædagogisk personale arbejde for at styrke jeres relationskompetence i samspillet med det enkelte barn og børnegruppen? Det handler EVA TEMA om i denne udgave.