Dialogkort

Principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem

02/12 2019

Arbejdet med principper kræver refleksion og inddragelse. Sørg for at få stillet jer selv de rigtige spørgsmål, både som personalegruppe og bestyrelse. Det gælder i forhold til forarbejde, formulering og forankring af de endelige principper.

Forarbejde
 

• Hvilke værdier er vigtige for os i forhold til samarbejdet mellem hjem og dagtilbud?

• Hvad er vigtigt for børnene i forhold til deres families deltagelse og bidrag i dagtilbuddet?

• Hvordan vil vi invitere den brede forældregruppe til at bidrage til at udvikle principperne for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem?

 

Formulering
 

• Skal principperne anvise handlinger? Og skal vi forpligte hinanden på konkrete forandringer i hverdagen?

• Hvordan sikrer vi, at principper for samarbejdet mellem forældre og dagtilbud kommer alle familier til gode?

• Skal principperne tale til forældre eller pædagogisk personale eller til begge?

 

Forankring
 

• Hvordan vil vi præsentere principperne for det pædagogiske personale? Hvordan kan de understøtte, at principperne udleves i praksis?

• Hvordan vil vi præsentere principperne for forældregruppen? Hvordan kan de understøtte, at principperne udleves i praksis?

• Hvordan kan vi følge op på, om principperne fungerer i praksis?