EVA TEMA

Bestyrelsen og forældresamarbejdet

Ekspert

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 30 29 06 84

Her kan du læse om og få inspiration til, hvordan forældrebestyrelsen i dagtilbud kan understøtte det potentiale, der ligger i et godt og tæt forældresamarbejde. Dette har EVA undersøgt på baggrund af dagtilbudsloven, der trådte i kraft i 2018, hvor samarbejdet mellem hjem og dagtilbud står centralt.