Projekt

Kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR)

Kontakt

Chantal Maria Pohl Nielsen

Chefkonsulent
+45 35 25 46 24

Denne undersøgelse sætter fokus på samarbejdet mellem PPR og grundskoleområdet, og vi belyser de udfordringer, som PPR og skolerne oplever. Undersøgelsen er gennemført på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) som respons på et politisk ønske om at få kortlagt PPR’s udfordringer og om at pege på mulige veje at gå for at imødegå de identificerede udfordringer, jf. finanslovsaftalen for 2022.