Tabelrapport

Kortlægning af folkeskolens praksis for arbejdet med ordblinde elever

I denne tabelrapport sætter EVA fokus på folkeskolernes praksis i arbejdet med ordblinde elever. Rapporten kortlægger de almenpædagogiske forhold og rammer omkring undervisningen af ordblinde elever og ser nærmere på, hvad der kendetegner den undervisning, ordblinde elever modtager i folkeskolen.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-433-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent tabelrapport