Notat

Sådan understøtter skoleledelsen bedst ordblinde elever

I notatet undersøger EVA, hvordan skoleledelsen bedst understøtter arbejdet med ordblinde elever. Notatet peger på, at skoleledelsen må prioritere skolens arbejde med ordblinde elever, sikre rammerne for læsevejlederens opgaver, og at kompetenceudvikling af alle lærere i alle fag må prioriteres.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-507-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse