Bilag

Metodebilag til Kommunale rammer, PPR og pædagogers arbejde i grundskolen under covid-19-pandemien

I dette metodebilag gives der en detaljeret beskrivelse af de metodeelementer, der ligger til grund for rapporten "Kommunale rammer, PPR og pædagogers arbejde i grundskolen under covid-19-pandemien".

Udgivelsesår: 2021
ISBN: www) 978-87-7182-542-8
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse