NOTAT

Den pædagogiske praksis i indskolingen - del 1

Kontakt

Thea Nørgaard Dupont

Seniorkonsulent
+45 2868 6450

Undersøgelsen giver en karakteristik af den pædagogiske praksis i indskolingen efter folkeskolereformen. Den er skrevet på baggrund af telefoninterview med ledere af 20 forskellige indskolingsafdelinger.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-000-3
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download