NOTAT

Den pædagogiske praksis i indskolingen - del 1

Undersøgelsen giver en karakteristik af den pædagogiske praksis i indskolingen efter folkeskolereformen. Den er skrevet på baggrund af telefoninterview med ledere af 20 forskellige indskolingsafdelinger.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-000-3
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download