PLAKAT

4 elementer i god feedback

Hvad er god feedback? På tværs af seks deltagende skoler fremhæver lærere, elever og ledere fire feedbackelementer, der er særligt virkningsfulde i at understøtte gymnasieelevernes læring bedst muligt.        

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download