Inspiration

Inspirationsmateriale om feedback på erhvervsuddannelserne

Elevers deltagelse i og udbytte af undervisningen skal styrkes, og her er feedback på elevernes faglige udvikling og trivsel helt central. Hæftet giver dig viden om og inspiration til, hvordan du som leder eller lærer kan styrke feedbackkulturen på erhvervsuddannelserne.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 987-87-7182-435-3
Opdragsgiver: Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Hent udgivelse