Projekt

Feedback på erhvervsuddannelserne

Projektleder

Laura Rosenkvist Hansen

Konsulent
+45 3525 5619

Feedback er helt centralt for elevernes faglige udvikling og trivsel. Her kan du få viden om, hvordan du som leder eller lærer kan være med til at styrke feedbackkulturen på erhvervsuddannelserne, og hvad der i elevernes øjne kendetegner god feedback.