Notat

Rammeforsøg på erhvervsuddannelserne - midtvejsnotat

Undervisningsministeriet igangsatte i september 2017 en forsøgsproces på erhvervsuddannelserne, der inviterede erhvervsskolerne til at ansøge om at deltage i forsøg, som skal afprøve nye måder at tilrettelægge erhvervsuddannelserne på. Forsøgene skal afprøve tiltag, der understøtter en større fleksibilitet i forhold til praktik, uddannelsesmiljø og uddannelsernes struktur. Formålet med forsøgene er at undersøge, om der er grundlag for at ændre i de eksisterende regler på erhvervsuddannelsesområdet.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-285-4
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse