Interaktiv grafik

Hvem er de velfærdsstuderende?

20/02 2020

Gå på opdagelse i forskellene på de studerende på velfærdsuddannelserne. EVA har undersøgt sammensætningen af studerende på de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne på en række parametre, bl.a. storby og land, køn og adgangsgrundlag.

Alder, køn og bolig

Der er flere af de yngste og de ældste studerende uden for storbyerne. Uddannelserne i Aarhus og København optager en større andel i kategorien 21-24 år, mens uddannelserne uden for de to storbyer optager flere af de yngre og ældre studerende. Også på kønsfordelingen er der tydelige geografiske forskelle. Mænd udgør en større andel af de studerende I Aarhus og København end i resten af landet på tre ud af de fire undersøgte uddannelser. De studerende har også forskellige bo- og familieforhold på tværs af landet. I storbyerne bor de studerende i højere grad sammen med venner, mens de studerende i resten af landet oftere bor sammen partner og børn.

Nedenfor kan du se, hvordan alder, køn og boligsituation fordeler sig på tværs af uddannelserne.  Klik på fanebladene for at se fordelingen for de forskellige uddannelser.

Adgangsgrundlag, frafald og ledighed

Også når det kommer til de studerendes adgangsgrundlag, er der forskelle på de studerende. På alle fire uddannelser optages der flere med en stx-baggrund i Aarhus og København end i resten af landet, mens flere uden for de store byer kommer ind på uddannelsen med en hf-uddannelse. Og det adgangsgivende grundlag har betydning for både frafald og ledighed efter endt uddannelse.  

Nedenfor kan du se forskellene på det adgangsgivende grundlag i Aarhus og København og resten af landet. Du kan også se risikoen for førsteårsfrafald og ledighed et år efter endt uddannelser. Klik på fanebladene for at se fordelingen for de forskellige uddannelser.