Artikel

Pædagoguddannelsen er stadig ikke i mål

08/01 2018

To år efter EVA's første undersøgelse af den nye pædagoguddannelse lider uddannelsen, ifølge de studerende, stadig af mange af de samme udfordringer, som EVA pegede på dengang. Det fremgår af en spørgeskemaundersøgelse blandt pædagogstuderende, som EVA står bag.

Over 4.500 studerende begynder hvert år på pædagoguddannelsen. I 2014 blev uddannelsen reformeret for at skabe højere faglighed og kvalitet. Den første generation af studerede fra 2014-optaget var langt fra tilfredse med kvaliteten af den nye uddannelse. Det viste en EVA-undersøgelse sidste år. I en ny undersøgelse peger de studerende, som er optaget i 2016, på de samme udfordringer med pædagoguddannelsen.

Efter et halvt år på uddannelsen mener 22 %, at det faglige niveau i mindre grad eller slet ikke er højt, og kun 17 % mener i høj grad, at det faglige niveau er højt. Hver femte oplever ikke at have kompetencer til at overskue store mængder fagligt stof. Næsten halvdelen bruger 25 timer eller mindre om ugen på deres uddannelse, og samtidig er det kun hver fjerde, som oplever, at deres uddannelse har fokus på deres tidsforbrug. Resultatet bør tages meget alvorligt. Det mener EVA’s direktør Mikkel Haarder:

”Nu er der gået to år siden vores første undersøgelse, og resultatet er nogenlunde det samme. Man kan frygte, at de færdiguddannede pædagoger ikke bliver så dygtige som muligt,” siger Mikkel Haarder.  

Næsten halvdelen af de pædagogstuderende bruger mindre end 25 timer om ugen på studiet

42 % af de studerende bruger 25 timer eller mindre ugentligt på pædagoguddannelsen – og det er især studerende med karaktergennemsnit på over 4 fra deres gymnasiale uddannelse, som bruger under 25 timer ugentligt. Samtidig oplever kun hver fjerde pædagogstuderende, at deres uddannelsesinstitution har meget fokus på, at de bruger en betydelig del af deres tid på at studere:

”Det er alvorligt, at så mange af de pædagogstuderende bruger 25 timer eller mindre om ugen på uddannelsen. Det er markant under normen for en fuldtidsuddannelse, som ligger på 45 timer ugentligt. Det tyder på, at det er vigtigt, at uddannelsesinstitutionen har større faglige ambitioner, og markerer tydeligere forventninger til de studerendes arbejdsindsats”, forklarer Mikkel Haarder.

Om datagrundlaget

Undersøgelsen bygger på registerdata fra Danmarks Statistik samt data fra panelundersøgelsen om frafald, som EVA gennemfører blandt alle studerende, der blev optaget på en videregående uddannelse i sommeren 2016. Forløbsstudiet følger de nyoptagne studerende via surveys i august og oktober 2016 samt i marts 2017 og september 2017.

Notatet bygger på data om alle pædagogstuderende, som via Den Koordinerede Tilmelding (KOT) blev tilbudt at starte på en pædagoguddannelse i 2016, på nær vinteroptaget, efteroptaget og udenlandske studerende.