Projekt

Studerendes alkoholforbrug i studiestarten

Projektleder

Andreas Pihl Kjærsgård

Seniorkonsulent
+45 22 99 47 98

På de fleste videregående uddannelser er de første dage på studiet helliget uformelle introduktionsaktiviteter, hvor de studerende kan lære hinanden og de nye omgivelserne at kende, og her fylder alkohol ofte en del. Vi har kortlagt de studerendes alkoholforbrug i studiestarten og bl.a. undersøgt, hvilken betydning det har for deres sociale integration på studiet samt risikoen for frafald.