Projekt

Aktivitet og deltagerprofil på FVU

EVA har gennem en årrække fulgt Forberedende Voksenundervisning (FVU), som har til formål at styrke voksnes basale færdigheder. EVA's undersøgelser og evalueringer har særligt belyst to gennemgående udfordringer: aktivitet, som ikke i tilstrækkelig grad har dækket behovet, og deltagerprofilen ikke har matchet målgruppen. Denne rapport bidrager med opdateret viden om hhv. aktivitet og deltagerprofil samt de kortuddannede deltageres videre uddannelsesforløb.