Projekt

AMU og basale færdigheder

Kontakt

Maria Thiemer

Konsulent
+45 35 25 66 44

Mange danskere har svært ved at læse, skrive og regne. Det er en udfordring for den enkelte, men også for arbejdsmarkedet og samfundet, som i stigende grad efterspørger faglært arbejdskraft. På denne side kan du læse om EVA's undersøgelse af voksnes deltagelse i AMU-kurser målrettet styrkede basale færdigheder.