Notat

AMU som indgang til styrkede basale færdigheder

I dette notat kan du læse om EVA's undersøgelse af udviklingen i aktiviteten på AMU-kurser målrettet styrkede læse-, skrive- og regnefærdigheder fra 2008 til 2019.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-534-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent notat