Projekt

Uddannelse, efteruddannelse og kompetencedækning i folkeskolen

Projektleder

Yakup Bas

Seniorkonsulent
+45 35 25 46 20

I en registerundersøgelse har EVA undersøgt underviserne i folkeskolen og deres uddannelse. Det viser sig, at andelen af undervisere i folkeskolen uden en læreruddannelse er stigende, at efteruddannelsesaktiviteten er faldende, og at der fortsat er behov for at styrke kompetencedækningen. På denne side finder du bl.a. notatet, som præsenterer undersøgelsens resultater samt interaktive danmarkskort som illustrerer forskelle på tværs af landet.