Rapport

Direkte indskrivning af nyankomne elever i almenklasser

Det har i en række kommuner de senere år vundet indpas, at nyankomne elever indskrives direkte i almenklasser. Med denne rapport giver vi et indblik i, hvor mange kommuner, der gør brug af dette modtagelsestilbud samt hvilke erfaringer seks udvalgte kommuner har gjort sig med direkte indskrivning.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-343-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent udgivelse
Bestil i trykt format hos Stibo Complete