Tema

Lærere og pædagogers samarbejde om undervisningen

Kontakt

Lise Tingleff Nielsen

Områdechef
+45 20 72 49 17

Find vores udgivelser om, hvordan pædagoger eller lærere samarbejder om undervisningen i folkeskolen. Få inspiration til, hvordan du som lærer, pædagog eller skoleleder kan udvikle samarbejdet fx om fagopdelt eller understøttende undervisning og derved styrke elevers læring, trivsel og udvikling.