Artikel

Unge, der får specialpædagogisk støtte på deres ungdomsuddannelse, klarer sig lige så godt som deres kammerater på nogle områder

07/03 2019

Elever, der modtager specialpædagogiske støtte (SPS) på en ungdomsuddannelse, klarer sig i flere sammenhænge lige så godt eller sågar bedre end elever, der ikke modtager støtte.

En ny undersøgelse tegner et ganske positivt billede af den såkaldte SPS-ordning, hvor unge med udfordringer som fx ordblindhed eller psykiske problemer får specialpædagogisk støtte med henblik på at styrke deres muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Det viser en undersøgelse, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Undersøgelsen viser nemlig, at elever, som har fået SPS på deres ungdomsuddannelse, generelt klarer sig næsten lige så godt som andre elever, når man korrigerer for baggrundsvariable som forældres uddannelse etc.

Fx er det ikke mere sandsynligt, at eleverne falder fra deres ungdomsuddannelse: Elever, som modtager SPS på grund af ordblindhed, falder sågar mindre fra end øvrige elever. Desuden er der lige så stor sandsynlighed for, at eleverne fortsætter på en videregående uddannelse. Endelig er der en tendens til, at ordblinde elever gennemgår en mere positiv faglig udvikling end elever, som ikke modtager SPS.

Større tendens til skolepraktik

Der er imidlertid også områder, hvor elever, der får SPS, klarer sig mindre godt:

På erhvervsuddannelserne er der en større tendens til, at SPS-modtagerne kommer i skolepraktik frem for i almindelig praktik, ligesom beskæftigelsesgraden blandt erhvervsuddannelseseleverne er lavere blandt elever, har modtaget SPS, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen viser desuden, at der er sket en markant stigning i andelen af uddannelsesforløb, hvor der ydes SPS. Cirka 8.000 elever modtog SPS i 2007, mens antallet var steget til ca. 20.000 i 2017.

Få de vigtigste fund fra undersøgelsen i et overskueligt faktaark her.