tema

Praktik på erhvervsuddannelserne

Kontakt

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 20 37 57 52

Vil vi have dygtige faglærte, skal vi have gode erhvervsuddannelser: Der skal være kvalitet og progression i praktikken, og den enkelte elevs praktik- og skoleperioder skal spille godt sammen i. Få indblik i, hvad der skal til.

Det er et stort arbejde at tilrettelægge opgaver, så de passer ind i elevens virksomhed og giver eleven noget konkret at arbejde med. Men når det lykkes, giver det eleverne en erfaring med, at det, de lærer på skolen, kan bruges ude i virkeligheden

Citat fra en projektleder, der har arbejdet med at give administrationselever en opgave med ud i deres praktik-virksomhed
Skolepraktik og praktikcentre