Tema

Det gode studieliv

Ekspert

Mathias Tolstrup Wester

Seniorkonsulent
+45 35 25 56 75

Det har stor betydning for de studerendes læring og trivsel, at sociale og faglige dele af studielivet er integreret på uddannelsen. EVA har fokus på, hvad uddannelser kan gøre for at fremme det gode studieliv:  Det handler bl.a. om, at uddannelsen rammesætter studievaner og studieteknikker. Samtidig spiller studiestarten en særlig rolle. Få indblik i de nye studerendes oplevelser, og find bl.a. tjeklisten til en god studiestart.