OMRÅDE

Ungdomsuddannelse

Kontakt

Anne Sophie Madsen

Områdechef
+45 2628 7393

EVA beskæftiger sig med, hvad der skaber kvalitet på erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Vi undersøger håndteringen af nye tiltag, og hvordan man skaber gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

Aktuelt på ungdomsuddannelsesområdet
Seneste udgivelser
Seneste artikler